مراحل کاشت ابرو طبیعی

طراحی ابرو  ما در کلینیک کاشت موی بیرانوند، معمولاً در این مرحله از مراجع می خواهیم تا شکل ابروی دلخواه خود را ترسیم کند. سپس جراح با بررسی طرح دلخواه

اشتراک گذاری